วันวานยังหวานอยู่

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

ฟรี Counter

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

นวัตกรรมการสอนแบบ Flash

  ความหมาย
  แฟล็ช (Flash หรือ Macromedia Flash) คือ แฟ้มที่มีนามสกุล swf(Shock Wave Flash)
   เป็น Multimedia file ที่ได้รับการยอมรับอย่างมาก สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้แบบ
  Interactive ด้วยภาพ และเสียง เดิมมีเพียงโปรแกรมจากค่าย Macromedia เท่านั้นที่
  ใช้สร้างแฟ้ม swf ปัจจุบันนักพัฒนาได้สร้างโปรแกรม เพื่อใช้สร้าง swf อย่างง่าย
  และโปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยม คือ Swish ใช้งานได้ง่าย แม้จะไม่มีสมบูรณ์เท่า
  Macromedia Flash แต่ก็ใช้สร้างแฟ้ม swf ได้ดีเป็นที่น่าพอใจ เช่น การใส่ภาพนิ่ง
  ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือการใส่ action อย่างง่าย
  บทเรียนที่ 1.5 :: การใช้ Previous และ Next เพื่อทำ presentation
  Powerpoint มีความสามารถในการนำเสนอแบบ Previous และ Next
  สำหรับตัวอย่างนี้เป็นการสร้าง Action เพื่อควบคุมการนำเสนอ ให้เป็นไป
  ตามต้องการ
  ขั้นตอนการสร้าง
 1. เปิดโปรแกรม Swish แล้วเลือก New
 2. กำหนดขนาดของงานให้เท่ากับ 100 Pixels * 80 Pixels
 3. เลือก Insert, Text เข้าไป 6 Object
 4. คำว่า Next ให้กำหนด Action เป็น Goto frame, next
 5. คำว่า Previous ให้กำหนด Place ใน frame ที่ 2 และให้ Action เป็น Goto frame, previous
 6. Insert text และเพิ่ม effect เข้าไป 2 effects
 7. สำหรับ 4 Objects ที่เหลือ ให้ใช้ Place และ Remove ควบคุมการแสดงผล ใน frame ที่ต้องการ
 8. ผลการทดสอบ จะเห็นคำว่า Previous และ Next สำหรับเลื่อนหน้าแสดงผล
 9. ตัวอย่าง Timeline ของบทเรียนนี้

http://www.caistudio.info/cai/techno/animation/FlashAnt.html

1 ความคิดเห็น:

เทคโนโลยีการศึกษา Me Style Studio 1