วันวานยังหวานอยู่

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

ฟรี Counter

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เอกสารประกอบการสอน

หมายถึง เอกสารคำบรรยายหรืออุปกรณ์ที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยมีเนื้อหาสาระคำสอน ที่มีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน ...

เอกสารประกอบการสอน

  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เทคโนโลยีการศึกษา Me Style Studio 1